Test Test Test Test Test Test
  • Stationære tankanlæg og præfabrikerede lagertanke
  • Design og konstruktion og produktion af ståltanke
  • Trykbærende rør og beholdere
  • Totalentreprise:
    Projektering, fundament, transport, tankbyggeri, garanti
Genopførelse af nyt tankanlæg på Åbenrå Havn

Genopførelse af nyt tankanlæg på Åbenrå Havn

I 2011 kollapsede en lagertank med fiskeensilage på Åbenrå Havn. Følgeskaderne bevirkede at hele tankanlægget skulle opbygges på ny. 

I marts måned 2012 startede F.W. RØRTEKNIK med nedrivning af eksisterende tanke til skrot og reetablering af 6.000 m2 tankgård samt reparation af 5 mindre lagertanke. 

 Herefter er F.W. RØRTEKNIK gået i gang med opbygning af fundamenter til 6 nye tanke.

Tankbyggeriet omfatter
2 stk. 4.500 m3 fiskeensilage tanke
3 stk. 2.100 m3 fedt tanke 
1 stk. 6.000 m3 soyaolie tank 

Totalentreprisen omfatter foruden isolering og beklædning af lagertankene også rørmontage, instrumentlevering samt forsynings- og driftsinstallationer. Endvidere indgår komplet styring og el-entreprise.