Test Test Test Test Test Test
Vi præsenterer et udvalg af tankanlæg
Vi præsenterer et udvalg af tankanlæg

 
De viste tankanlæg er kun et udpluk af mange tankbyggerier.
 
Ønskes en komplet liste kan den rekvireres ved henvendelse
på tlf. +45 75 19 22 77 

Genetablering af tankanlæg, Danmark
Genetablering af tankanlæg, Danmark

Kunde: Dansk Pelsdyr Foder A/S 
Omfatter reetablering af 6.000 m2 tankgård. Nedrivning af eksisterende tanke til skrot samt reparation af 5 mindre tanke. Opførsel af nyt tankanlæg: 2 stk. 4.500 m3 fiskeensilage tanke, 3 stk. 2.100 m3 fedt tanke og 1 stk. 6.000 m3 sojaolie tank. Totallevering af fundamenter, rørmontage, instrumentering, forsynings- og driftsinstallationer samt isolering. Endvidere indgår komplet styring og el-entreprise.

Tankanlæg for fiskemel fabrik, Danmark
Tankanlæg for fiskemel fabrik, Danmark

Kunde: Triple Nine Fish Protein A/S 
18 stk. 400 m3 lagertanke til fiskemel. Alle tanke er svagt koniske og med konus bund for meludtræk maskineri.
Tankanlægget er bygget på stedet samtidig med opførelsen af bygningen. Et komplet ristedæk på tanktoppene var inkluderet i leverancen.

Tankanlæg for biodiesel fabrik, Holland
Tankanlæg for biodiesel fabrik, Holland

Kunde: TST BV Tank – En leidingbouw 
13 stk. lagertanke for biodiesel fabrik i Sluiskil, Holland.
Tankanlægget omfatter 5 stk. 3.150 m3 biodieseltanke, 1 stk. 1.800 m3 dobbeltvægget etanoltank, 7 stk. lagertanke for forskellige medier fra 2.800 m3 ned til 250 m3.