Test Test Test Test Test Test

Reparation og flytning af tanke

F.W. RØRTEKNIK tilpasser og udfører ændringer på eksisterende akkumu-
leringstanke og lagertanke, som skal benyttes til et andet brug. 

F.W. RØRTEKNIK arbejder gerne med en fast prissætning af reparations-
arbejde, så kunden får et sikkert grundlag for budgetstyringen.
Det kan f.eks. være udskiftning af tagkonstruktioner, tankbund og svøb,
varmeslanger og tankudrustning.

Nedrivning

F.W. RØRTEKNIK påtager gerne opgaver med nedrivning af ståltanke.
Herunder også tømning og rensning af tanken inden den afleveres til skrot.

Fundament

F.W. RØRTEKNIK arbejder med fundament som en integreret del af tank-
leverancen og har oparbejdet stor ekspertise inden for området.
Vi kan udføre forskellige funderingsopbygninger, afhængigt af funderings-
forhold og tanktype.

F.W. RØRTEKNIK påtager sig gerne udarbejdelse af forslag til design af
membran under tankanlæg samt membranløsning under eksisterende
tanke.
Vi kan også påtage etablering af lækage detektionssystem på såvel nye
som eksisterende tanke.

Membranløsning under tanke kan tilbydes også under eksisterende tanke.

Ring og spørg os når nye tiltag skal iværksættes eller hvis uheldet er ude.