Test Test Test Test Test Test
  • Stationære tankanlæg og præfabrikerede lagertanke
  • Design og konstruktion og produktion af ståltanke
  • Trykbærende rør og beholdere
  • Totalentreprise:
    Projektering, fundament, transport, tankbyggeri, garanti

Trykbærende tanke og præfabrikerede tanke


F.W. RØRTEKNIK dimensionerer og fremstiller trykbærende tanke og
præfabrikerede tanke i alle størrelser og materialekvaliteter, der passer
til kundens behov.

De individuelle løsninger opfylder de stillede krav til funktion, kvalitet og
godkendelser, hvilket er kendetegnende for vores produktion.

For at opfylde det enkelte kundebehov kan vi tilbyde følgende:

-  design og fremstilling af tanke efter gængse normer og standarder
   såsom ASME, API, PD/BS, EN/ISO og respektive raffinaderi DEP

-  tegningsgrundlaget på Inventor og/eller AutoCAD 2012. Overførsel
   af tegninger i dxf-format samt digitale fotos kan ske direkte imellem
   konstruktøren og kunden.

-  kvalitetsstyringen af svejsearbejder, der er certificeret af TÜV i henhold 
   til EN 729-2, AD-HP0 TRD 201. 
   Endvidere er vi godkendt af Arbejdstilsynet og TÜV til omstempling af 
   materialer med certifikatkrav efter EN 10204 / 3.1.B.

-  svejseprocedurer udarbejdet i følgende processer: 
   Pulversvejsning, MIG/MAG-lysbue og TIG svejsning.
   Vore svejsere er certificerede efter EN 287-1.

præfabrikerede tanke i størrelser op til Ø 4.850 mm og vægt op til 32 ton
   (løftekapacitet 2x16 ton). Større tanke bygges på stedet.  

materialer i finkornsstål, trykbeholderstål, konstruktionsstål samt duplex
   og rustfrie kvaliteter.