Test Test Test Test Test Test

Trykbeholdere og tryktanke

 

F.W. RØRTEKNIK fremstiller tryk- og procesbeholdere samt tryktanke
i
alle størrelser og materialekvaliteter, der tilpasses kundens behov.

De individuelle løsninger opfylder de stillede krav til funktion, kvalitet og
godkendelser, hvilket er kendetegnende for vores produktion af tryk- og
procesbeholdere samt tryktanke.

For at opfylde det enkelte kundebehov kan vi tilbyde følgende:

-  design og fremstilling af beholdere efter gængse normer og standarder
   såsom ASME, API, PD/BS, EN/ISO og respektive raffinaderi DEP

- tegningsgrundlaget på Inventor og/eller AutoCAD 2012.
  Overførsel af tegninger i dxf-format samt digitale fotos sker direkte
  imellem konstruktøren og kunden.

- kvalitetsstyringen af svejsearbejder, der er certificeret af TÜV i henhold til
  EN 729-2, AD-HP0 TRD 201.
  Endvidere er vi godkendt af Arbejdstilsynet og TÜV til omstempling af 
  materialer med certifikatkrav efter EN 10204 / 3.1.B.

- fabriksbyggede beholdere og tanke i størrelser op til Ø 4.850 mm og vægt 
  op til 32 ton (løftekapacitet 2x16 ton).
  Tryktanke som er større bygges på stedet.

- svejseprocedurer udarbejdet i følgende processer: 
  Pulversvejsning, MIG/MAG-lysbue og TIG svejsning.
  Vore svejsere er certificerede efter EN 287-1. 

- materialer i finkornsstål, trykbeholderstål, konstruktionsstål samt duplex
  og rustfrie kvaliteter.