Renovering af eksisterende tankanlæg

Vedligeholdelse

Fra tid til anden kræver eksisterende tankanlæg eller tanke vedligehold for at forlænge tankens levetid. Vi har specialiseret sig i nøglefærdige løsninger, hvad enten det gælder reparation, modernisering, ændring, etablering af nyt fundament, nedrivning, flytning af dit tankanlæg eller en andre nødvendige renoveringsopgaver i forbindelse med dit tankanlæg.

Tankreparation
Vi arbejder gerne med en fast prissætning af reparationsarbejde efter eks. EEMUA 159, så kunden får et sikkert grundlag for budgetstyringen.

Det kan f.eks. være udskiftning af tagkonstruktioner, tankbund og svøb, varmeslanger og tankudrustning.

Derudover kan vi tilbyde reparation af overfladebehandling, isolering og beklædning.​


Nedrivning
F.W. Rørteknik påtager gerne opgaver med nedrivning af ståltanke. Herunder også tømning og rensning af tanken inden den afleveres til skrot.

Fundament - genopretning
Fundamenter udføres ofte som en integreret del af tankleverancen og vi har derfor oparbejdet stor ekspertise inden for området. Vi kan udføre forskellige typer opretning af tankfundamenter og funderingsopbygninger, afhængigt af funderingsforhold og tanktype.

Membranløsninger
Vi påtager sig gerne udarbejdelse af forslag til design af membran under tankanlæg samt membranløsning under eksisterende tanke. Derudover kan der også påtages etablering af lækage detektionssystem på såvel nye som eksisterende tanke. Membranløsning under tanke kan også tilbydes under eksisterende tanke.Referencer
Vedligehold