Vi er én af Danmarks førende producent af stationære tanke med et globalt aftryk

Om F.W. Rørteknik

F.W. RØRTEKNIK A/S er en familieejet entreprenør- og ingeniørvirksomhed beliggende i den vestlige del af Danmark. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark løser vi projekter i det meste af verden.    

Vi begyndte i starten 1980’erne, hvor udbygningen af fjernvarmen i Danmark tog fart. Derudover var vi også hovedleverandør til udbygningen af procesanlæg hos i dag en af verdens største fiskeindustrier. Sideløbende producerede vi beholdere i mange forskellige størrelser til hele verden efter internationale og lokale normer. Med afsat heri udviklede vi os videre til i dag som producent af on-site stationære tanke, tankanlæg og præfabrikerede lagertanke.

F.W. Rørteknik har bygget over 400 stationære tanke i ind– og udland, hvilket har givet os gennemgående kendskab til vores kunder og en dybdegående know how til de forskellige industrier, vores kunder opererer i.

Vores værdier

Fleksibilitet og omstillingsparathed er væsentlige nøgleord for os. Dette afspejles i vores historie og gør i dag os i stand til at imødekomme vores kunders ønsker og sikre den mest effektive løsning.

Vores erfarne projektledere indgår i et tæt og konstruktivt samarbejde med vores kunder for at sikre et optimalt og effektivt forløb fra start til slut. Professionel projektledelse har høj prioritet hos os, og vores projektafdeling bemandes af teknikere, ingeniører (bygnings- og svejse ingeniører) og projektledere med mangeårig praktisk erfaring inden for bygning af tanke på både vores fabrik i Danmark og på stedet.

Vi løser opgaver for en lang række både danske og internationale kunder - altid med udgangspunkt i kundens specifikationer og med respekt for den gældende lovgivning.

Vores kvalitet

Vi kan tilbyde det bedste produkt og service for kunden ved at:

  • Design og fremstilling af beholdere/tanke efter gængse normer og standarder såsom EN/ISO, PED 97/23/EC-direktivet , API, PD/BS, og respektive raffinaderi DEP's etc.
  • Service og reparationer af tanke efter EEMUA 159
  • Certificeret efter DS/EN ISO 3834-2:2006 kvalitetskrav i forbindelse med svejsning af metalliske materiale
  • Certificeret efter EN 1090-1:2009 + AC:2010 forskrifter for konstruktion
  • Kvalitetssikring system baseret på DS/EN ISO 9001:2008
  • Tegningsgrundlaget er baseret på 3D modeller

Vi installerer i hele verden

F.W. Rørteknik A/S har siden 1985 bygget mere end 400 stationære tanke, hvoraf over 30 tanke er bygget i udlandet.

Vil du vide mere ?

Kontakt os, så vi kan drøfte jeres specifikke forhold og behov.