Energi sektoren anvender ståltanke til energilagring

Danmark har altid været et foregangsland, når vi taler om fjernvarme og tekniske løsninger hertil.  Vi har været med fra starten med hensyn til levering og udvikling af termisk energilagring i ståltanke, dvs kortidslagring af energi i form af varme. Dette anvendes i dag i vid udstrækning i forbindelse med kraftvarmeproduktion med biomassefyring, gasmotor, solfanger, varmepumpe, spildvarme eller en kombination af flere varmekilder. Derudover har vi også opført akkumuleringstanke med lagring af procesvarme fra industrien for genanvendelse eller i kombination med energikilder levering af miljørigtig og bedre driftsøkonomisk produceret varme.

Akkumuleringstanken opfylder følgende formål: 

  • Udligning af varmebelastningen. 
  • Sikring af en større driftssikkerhed.
  • Mulighed for at producere fjernvarme på det tidspunkt, hvor det er mest rentabelt eller genanvende procesvarme
  • Reparationer af kedler uden driftsforstyrrelser. 

F.W. Rørteknik har produceret mere end 200 akkumuleringstanke til kunder i ind- og udland. Akkumuleringstankene produceres fra 100 m3 og er tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker. Tankene kan både leveres som trykløse akkumuleringstanke og som trykakkumuleringstanke.

Tanke on site/ på stedet monteres med vores specialfremstillede løfteudstyr. Afhængig af lokation kan mindre tanke fremstilles på vores eget værksted eller midlertidige byggepladser, og leveres fuldt operationelt på stedet.

Vi kan også tilbyde totalløsninger, omfattende funderingsarbejde, isolering og beklædning, kabling og instrumentering samt nitrogenanlæg, som integrerede del af leverancen.

Læs mere om vores akkumuleringtanke her:Referencer
Energi