Totalentrepriser / Tankanlæg

Hos F.W. Rørteknik kan vi tilbyde at varetage totalentrepriser på design og konstruktionsløsninger til terminaler, der håndterer en bred vifte af væsker, herunder raffinerede produkter, råolie, kemikalier og bulkbrændstoffer.

Vi ved, at vores kunders behov er forskellige, og at de fleste tankløsninger kræver forskellige løsninger. Nogle tanke kræver simple og afprøvede standardløsninger, hvor andre skal gribes mere unikt an. Kendetegnende er, at vi altid producerer tankanlæg efter kundens behov.

For kunden betyder det, at vi kan tage hånd om projektering til funderingsarbejde, montage, isolering og beklædning, overfladebehandling, rørinstallation samt el-arbejder som integrerede dele af leverancen. Videre kan anlæggene leveres med tilhørende pumpe og kajledning for ind- og udlevering af produkter til tankskib samt læsserampefaciliteter for automatisk udlevering til tankbiler.
F.W. Rørteknik har produceret totalentrepriser til olie – og gasindustrien, fiskeindustrien og tanke til opbevaring af kemikalier i over 30 år.

Vores projektafdeling bemandes af teknikere, ingeniører (bygnings- og svejseingeniører) og projektledere med mangeårig praktisk erfaring inden for bygning af tanke. Derfor rådgiver vi gerne tidligt i processen, for at vores erfaringer kan komme vores kunder til gode og sikre, at vi allerede i projekteringsfasen tager højde for de praktiske problemer, der kan forventes at opstå under byggeriet.

Se vores referencer indenfor totalentrepriser nedenfor.
Referencer
Totalentrepriser / Tankanlæg