Test Test Test Test Test Test
Stationære tankanlæg

Tankbygning - stationære lagertanke
Projektering og nybygning af ståltanke

F.W. RØRTEKNIK er en af Danmarks førende på området inden for montage
og opsvejsning af akkumuleringstanke og lagertanke.
F.W. RØRTEKNIK bestræber sig på altid at fremstå som en sikker og konkur-
rencedygtig leverandør af akkumuleringstanke og lagertanke for oplag af olie,
benzin, vand, kemikalier m.m. samt biogas- og reaktortanke. 

Vi har eget værksted til fabrikation af byggesæt, omfattende montageudstyr
og en rodfæstet erfaring, som altid er til rådighed for vore kunder.
Hos F.W. RØRTEKNIK har vi arbejdet med tankprojekter i mere end 25 år og
påtager os gerne opgaver som del-, hoved-, eller totalentreprise.

Trykbærende tanke/beholdere og præfabrikerede tanke er ligeledes indbe-
fattet i vores produktprogram.

Design og konstruktion udføres efter gældende normgrundlag som EN og API.
Tegningsgrundlag udføres på Inventor/AutoCAD 2012. Svejsearbejdet er
certificeret af TÜV i henhold til EN 729-2.
Endvidere er vi godkendt af Arbejdstilsynet og TÜV til omstempling af mate-
rialer med certifikatkrav efter EN 10204 / 3.2.
Alle vore svejsere er certificerede efter EN 287-1.